Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader op grond waarvan woningbouw in De Vlierlanden kan plaatsvinden.

Voor De Vlierlanden is een bestemmingsplan gemaakt dat in mei 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het plan gaat uit van de bouw van maximaal 350 woningen. Het plangebied van De Vlierlanden, gelegen ten oosten van de kern Ommen, wordt begrensd door de Arriërflierweg aan de noordzijde, de Arriërveldsweg aan de oostzijde, de Otmansweg aan de zuidzijde en met ten zuiden daarvan nog twee percelen aan de Otmansweg. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de Slagenweg (aantakking bij de rotonde) en de Galgengraven (watergang). Het gebied omvat deels bebouwde, deels onbebouwde agrarische gronden.

Voor het bestemmingsplan Boerenerven klikt u hier