Aardgasvrij bouwen vanaf 1 juli 2018

Landelijk is de aandacht voor aardgasvrij bouwen in een versnelling gekomen. Ook de wetgeving wordt hierop in een hoog tempo aangepast. Zeer recent is de Gaswet aangepast. Per 1 juli 2018 komt de aansluitplicht voor aardgas voor netbeheerders te vervallen. Dit betekent dat vanaf die datum nieuwbouwwoningen en kleine bedrijfsgebouwen niet meer worden aangesloten op aardgas.

Wat verandert er precies?
Als gevolg van deze wetswijziging mag de gemeente in principe geen Omgevingsvergunningen afgeven voor gebouwen met een aardgasaansluiting die na 1 juli 2018 worden aangevraagd. De wetswijziging heeft alleen betrekking op kleinverbruikers. Volgens de Gaswet is er sprake van een kleinverbruiker wanneer de gasmeter niet meer dan 40 kubieke meter gas per uur doorlaat. Een gemiddeld huishouden heeft meestal een gasmeter met een doorlaatwaarde van maximaal 10 kubieke meter per uur. Dit betekent dat de nieuwe regels vooral voor nieuwbouwwoningen en kleine bedrijfsgebouwen gelden. Deze krijgen volgens de nieuwe regels geen aansluiting op het aardgasnet. Alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang kan het college van B&W van de gemeente een uitzondering maken voor een bepaald gebied.

Alternatieven voor aardgas
In veel gevallen kan elektriciteit een goed alternatief zijn voor aardgas. In woningen kan bijvoorbeeld een warmtepomp worden toegepast in combinatie met lage temperatuur verwarming (LTV), optimale isolatie en zonnepanelen. Een goed alternatief voor koken op aardgas is koken op een inductiekookplaat.

Meer weten?
Kijk op www.ommen.nl/aardgasvrij