Beeldkwaliteitsplan naar gemeenteraad en straatnamen vastgesteld

De contouren van Ommens nieuwste woonbuurt De Vlierlanden worden steeds duidelijker. In de afgelopen periode is woonsfeer De Vlierbrink samen met toekomstige bewoners verder uitgewerkt en het beeldkwaliteitsplan voor De Vlierbrink is klaar. Het college heeft ook de straatnamen in De Vlierbrink vastgesteld.

De contouren van Ommens nieuwste woonbuurt De Vlierlanden worden steeds duidelijker. In de afgelopen periode is woonsfeer De Vlierbrink samen met toekomstige bewoners verder uitgewerkt en het beeldkwaliteitsplan voor De Vlierbrink is klaar. Het college heeft ook de straatnamen in De Vlierbrink vastgesteld. 
Ommens nieuwste woonwijk De Vlierlanden ligt aan de oostkant van Ommen. De Vlierlanden kent in totaal zes woonsferen met elk een eigen karakter. Als eerste is woonsfeer De Vlierbink in 2015 aan de hand van verschillende sessies en bijeenkomsten samen met de toekomstige bewoners concreet uitgewerkt. Het plan is dus niet achter de tekentafel bedacht. Inmiddels hebben al ruim 40 toekomstige bewoners een optie op een kavel in De Vlierbrink. Samen met hen wordt momenteel gewerkt aan het plan voor de inrichting van de openbare ruimte. Naar verwachting start het bouwrijp maken van De Vlierbrink in maart. De bouw van de woningen kan in de zomer starten.

Beeldkwaliteitsplan als inspiratiebron
Toekomstige bewoners van De Vlierlanden hebben de nodige vrijheid bij het realiseren van het huis van hun dromen. Om te zorgen dat de gewenste landelijke uitstraling en beoogde sfeer straks terug te vinden is in de wijk, gelden er wel kaders en uitgangspunten waarmee men rekening moet houden. Deze staan voor woonsfeer De Vlierbrink in woord en beeld beschreven in het beeldkwaliteitsplan. Het plan biedt informatie over waar een bouwplan aan moet voldoen, met richtlijnen voor architectuur of materiaalgebruik van de woningen. Het beeldkwaliteitsplan is een inspiratiebron om de gewenste ruimtelijke kwaliteit te realiseren en geeft weer waar de gemeente het bouwplan op toetst bij een omgevingsvergunningaanvraag. Het beeldkwaliteitsplan voor De Vlierbrink heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het college stelt de raad nu voor om het beeldkwaliteitsplan voor woonsfeer De Vlierbrink vast te stellen. De gemeenteraad behandelt het beeldkwaliteitsplan in de commissievergadering van 18 februari 2016 en de raadsvergadering van 10 maart 2016.

Straatnamen gebaseerd op historie
Het college van B&W heeft ook de straatnamen voor De Vlierbrink vastgesteld. Toekomstige bewoners wonen straks aan de Marckerichter, Lantheer, Veldschutters en Vlierendreef. Deze namen zijn in overleg met de Historische Kring Ommen tot stand gekomen. Drie namen komen voort uit de geschiedenis van de marke Arriën. De voorzitter van het bestuur van de marke werd Markerichter genoemd. Eigenaren van een aandeel in de marke of edelen noemde men Lantheer. Veldschutters hielden toezicht op het vee.
De hoofdontsluitingsroute in De Vlierlanden krijgt de naam Vlierendreef.