Beeldkwaliteitsplan vastgesteld

Het beeldkwaliteitsplan voor De Vlierbrink is op donderdag 31 maart door de gemeenteraad gewijzigd 0.vastgesteld. Dit plan beschrijft in woord en beeld de kaders en uitgangspunten waarmee men bij het realiseren van een huis in De Vlierbrink rekening moet houden.

Toekomstige bewoners van De Vlierlanden hebben de nodige vrijheid bij het realiseren van het huis van hun dromen. Om te zorgen dat de gewenste landelijke uitstraling en beoogde sfeer straks terug te vinden is in de wijk, gelden er wel kaders en uitgangspunten waarmee men rekening moet houden. Deze staan voor woonsfeer De Vlierbrink in woord en beeld beschreven in het beeldkwaliteitsplan. Het plan biedt informatie over waar een bouwplan aan moet voldoen, met richtlijnen voor architectuur of materiaalgebruik van de woningen.

Het beeldkwaliteitsplan is een inspiratiebron om de gewenste ruimtelijke kwaliteit te realiseren en geeft weer waar de gemeente het bouwplan op toetst bij een omgevingsvergunningaanvraag.

De gemeenteraad heeft het beeldkwaliteitsplan in de raadsvergadering van 31 maart 2016 gewijzigd vastgesteld en besloten dat de voorwaarde dat woningen aan de rand van De Vlierbrink in overwegend donkere kleuren moeten worden uitgevoerd komt te vervallen.

Lees meer over het beeldkwaliteitsplan.