Bouwen in De Vlierlanden? Hou rekening met enkele praktische zaken

Ga je bouwen in De Vlierlanden? Dan zijn er enkele praktische zaken waarmee je rekening moet houden.

Je koopt de bouwkavel in de staat waarin de kavel zich bij het ondertekenen van de notariële akte van levering bevindt. Als je grond aan- of afvoert naar/van de bouwkavel wil, zijn alle hierop betrekking hebbende kosten voor jouw eigen rekening. Voor het aan- of afvoeren van grond kunnen nadere onderzoeken nodig zijn. Het is niet toegestaan vrijkomende grond op een naast gelegen kavel of openbaar gebied op te slaan/ te storten.

Peilen en kavelgrenzen
Bij het uitzetten van de woning geven de landmeters van de gemeente een vloerpeil af. Het vloerpeil in de Vlierbrink varieert van 6.50+ NAP tot 6.55+ NAP. Bij de afgifte van het vloerpeil ontvang je een tekening van de kavel waarop ook de definitieve aanleghoogte van het trottoir en de straat staat aangegeven. Je moet ervoor zorgen dat de door jou aan te leggen oprit en tuin op deze aangegeven hoogte worden aangesloten. Ter plaatse van de kavelgrens ligt deze aanleghoogte op circa 6.30+ NAP tot 6.35+ NAP.
Je moet een eventuele haag op voldoende afstand tot de perceelgrens planten. Hiermee voorkom je dat de haag in de toekomst over de rand van trottoir groeit.
Het Kadaster duidt de kavelgrenzen namens de gemeente eenmalig aan met piketten (ijzeren buizen) in het terrein. Dit gebeurt voor de datum van overdracht. Je moet deze grenzen gedurende het bouw- en woonrijp maken in stand houden.

Routes bouwverkeer
In de eerste twee delen van De Vlierbrink (fase 1A en 1B) is het woonrijp maken inmiddels gestart. Het is niet de bedoeling dat bouwverkeer van het laatste deel van De Vlierbrink (fase 1C) door de nieuw aangelegde straten in De Vlierbrink (fase 1A en 1B) rijdt.
Het bouwverkeer van fase 1C moet via de nieuwe aansluiting met de Otmansweg rijden. Bouw je in fase 1C? Wijs dan de aannemer op deze routes voor bouwverkeer.