Bouwrijp maken De Vlierbrink gestart

De schop voor de nieuwe woonwijk De Vlierlanden is in de grond gegaan. De eerste fase van woonsfeer De Vlierbrink wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Naar verwachting is De Vlierbrink begin juli bouwrijp zodat de bouw van de eerste woningen kan starten.

Timmerhuis Weg- en Waterbouw uit Vriezenveen legt de komende periode in opdracht van de gemeente Ommen bouwwegen en riolering aan. Ook worden er diverse nutsvoorzieningen zoals elektriciteits- en datakabels en water- en gasleidingen in de grond gelegd. Daarna worden de kavels op de juiste hoogte gebracht.

Er zijn de komende periode dus veel activiteiten in het toekomstige woongebied, maar het is niet nodig om wegen af te sluiten. De overlast voor omwonenden wordt zoveel mogelijk beperkt. Naar verwachting zijn de kavels begin juli bouwrijp zodat de bouw van de woningen in De Vlierbrink kan starten.