Bouwrijp maken De Vlierbrink start in het voorjaar van 2016

Woonbuurt De Vlierbrink wordt in het tweede kwartaal van 2016 bouwrijp gemaakt. Als alles volgens planning verloopt, kan de bouw van de eerste woningen in juli 2016 starten.

Woonbuurt De Vlierbrink wordt in het tweede kwartaal van 2016 bouwrijp gemaakt. Als alles volgens planning verloopt, kan de bouw van de eerste woningen in juli 2016 starten. 

Om te zorgen dat de bouw van de woningen in De Vlierbrink zo snel mogelijk kan starten, worden eerst de bouwwegen en nutsvoorzieningen aangelegd. Dit bouwrijp maken gebeurt volgens de actuele planning medio maart 2016. Dit betekent dat de openbare ruimte tijdens de bouw van de eerste woningen alleen bestaat uit bouwwegen en dat er veel bouwmaterialen in het plangebied staan. Dit is een tijdelijke situatie, waarmee wordt ook voorkomen dat de definitieve wegen worden beschadigd door zwaar bouwverkeer.


In een later stadium worden de definitieve wegen en paden aangelegd, wordt het groen geplant en worden de openbare verlichting en het straatmeubilair geplaatst. Na dit woonrijp maken, heeft de buurt een kwalitatief hoogwaardige uitstraling, die past bij De Vlierlanden.