De eerste kavels in De Vlierlanden zijn verdeeld

Woensdagavond 17 juni was het ‘vlaggetjesdag’ en zijn tijdens een kavelatelier de eerste kavels in woonbuurt De Vlierlanden verdeeld.

Woensdagavond 17 juni was het ‘vlaggetjesdag’ en zijn tijdens een kavelatelier de eerste kavels in woonbuurt De Vlierlanden verdeeld. Nagenoeg alle belangstellenden gingen na afloop van het kavelatelier met een pre-optie voor een kavel naar huis.

Een groep van 32 belangstellenden kwam naar het kavelatelier waar de eerste kavels in woonsfeer De Vlierbrink werden verdeeld. Eerder al hebben zij tijdens ontwerpsessies meegetekend aan hun toekomstige woonbuurt. Tijdens het kavelgesprek konden zij met een architect in gesprek over het type woning, de grootte van de kavel en overige woonwensen. Op basis van alle kavelgesprekken en ingeleverde kavelpaspoorten, is een stedenbouwkundige schets voor woonsfeer De Vlierbrink gemaakt waarop de kavels zijn ingetekend.

Tijdens het kavelatelier op 17 juni konden de deelnemers in meerdere ronden aangeven naar welke van de 67 beschikbare kavels hun voorkeur uitgaat door een vlaggetje te plaatsen. In veel gevallen kwamen de deelnemers er in onderling overleg of na enkele aanpassingen van de schets al uit en konden de kavels worden toegewezen. Voor sommige kavels was ook na drie ronden nog veel belangstelling en moest worden geloot.

Uiteindelijk zijn 31 van de 32 deelnemers met een pre-optie voor een kavel naar huis gegaan. Zij kunnen deze pre-optie omzetten in een optie zodra het bestemmingsplan voor De Vlierlanden onherroepelijk is. Dit betekent dat de gemeente de kavel gedurende een bepaalde periode voor hen beschikbaar houdt.

De schets voor De Vlierbrink wordt aangepast naar aanleiding van het kavelatelier. Zodra deze schets klaar is, kunnen ook belangstellenden die niet hebben deelgenomen aan het kavelatelier een kavel kiezen.