De Veste gaat huurwoningen bouwen in De Vlierlanden

Woningstichting De Veste heeft de intentie om in het resterende deel van De Vlierbink in 2017 rijwoningen voor de sociale huursector te bouwen. Woonsfeer De Vlierbrink is één van de zes woonsferen in de nieuwe woonwijk De Vlierlanden in Ommen. Het eerste deel van De Vlierbrink is in samenspraak met toekomstige bewoners uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. In juli is hier de bouw van de eerste woningen in de vrije sector gestart. De Veste is ook van plan om in 2017 in De Vlierbrink rijwoningen voor de sociale huursector op te leveren. Insteek hierbij is dat de gemeente de hiervoor benodigde grond tegen een sociale grondprijs aan De Veste levert.

Woonvisie
Deze gezamenlijke ontwikkeling past binnen de woonvisie van de gemeente Ommen. In de woonvisie staat dat de gemeente samen met de woningcorporatie wil zorgen voor voldoende betaalbare, duurzame en levensloopgeschikte woningen in gedifferentieerde wijken. Recent hebben de gemeente Ommen en De Veste afgesproken om de bouw van woningen te versnellen omdat de wachttijden voor een sociale huurwoning oplopen.