Achtergrond. Waar komt de naam De Vlierlanden vandaan?

De Vlierlanden. Een gebied waar het buitenleven centraal staat... Het is hier gezellig in deze vrolijke, sierlijke omgeving waar een mix van jong en oud gebroederlijk samen leeft. Ieder plekje in deze rustige, open en duurzame wijk heeft zijn eigen mooie uitzicht. Er heerst een aangename en veilige sfeer en er is veel ruimte voor groen, begroeiing en water. Maar dit nieuwe gebied heeft ook een dorpskarakter en genoeg veldjes waar kinderen kunnen spelen en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Geen eenheidsworst, maar juist door de afwisselende bouw en een diversiteit aan mensen is deze plek zo aantrekkelijk. Een uitbreidingswijk met respect voor het historische karakter van dit agrarische laaggelegen landschap. De natuur en het boeren buiten leven blijft behouden. Deze nieuwe wijk, waarbinnen zich nieuwe buurtschappen gaan vormen, past als een puzzelstukje in de natuurlijke, groene en bosrijke omgeving van Ommen. Ruimte, groen, buiten. Een plek waar iedereen zich thuis voelt!

 

De Vlierlanden: neemt ons mee terug in de tijd….
Vroeger werden gebieden, boerderijen en velden voorzien van namen. Deze namen waren vaak een afgeleide van bijvoorbeeld de dieren, planten, grondsoort of ligging die typerend waren voor dit gebied. Op de oude kadastrale kaarten uit 1820 is te zien dat het projectgebied rondom Arriërveldsweg vroeger ’t Vlier of de Vlier genoemd werd. Vlier is moerasveen, een grondsoort die kenmerkend is voor dit gebied. Doordat vroeger de spellingsregels ontbraken werd Vlier zowel met een F als met een V geschreven, maar omdat op de oude kaarten van het gebied Vlier staat wordt deze schrijfwijze voor de naam de Vlierlanden aangehouden. 

De Vlierlanden: dé plek waar het heden en verleden samenkomt!
Een aantrekkelijke, vriendelijke en toegankelijke gebiedsnaam dat de ruimte van de nieuwe wijk, de groene omgeving, het landelijk samenleven, maar ook het historische karakter van het gebied symboliseert. De naam de Vlierlanden maakt de verbinding tussen het verleden van het gebied en de toekomst; de nieuwe landelijke, groene en gevarieerde wijk waar met veel plezier geleefd wordt.