Grote vrijheid voor bouw eigen droomhuis in aangename omgeving

"In het nieuwe woongebied De Vlierlanden willen wij het mogelijk maken om een eigen droomhuis te bouwen in een aangename omgeving", zegt projectleider Kreesje ten Brinke van de gemeente Ommen.

"Die grote vrijheid is misschien wel het belangrijkste verschil met eerdere woningbouwprojecten. Niet alleen vrijstaande exemplaren, maar juist ook betaalbare woningen. Uit signalen van potentiële kopers merken we dat mensen tegenwoordig graag ook alleen of in een collectief van mede-bouwers hun eigen huis willen realiseren. Het is dus even zoeken naar een gezonde balans met de behoefte aan traditionele projectontwikkeling en sociale woningbouw."

Volgens projectleider Ten Brinke zoekt de combinatie van het masterplan en het bestemmingsplan zoveel mogelijk flexibiliteit op. Het dient echter wel voldoende houvast te bieden voor een kwalitatieve invulling van het gebied. "Het woongebied De Vlierlanden moet een natuurlijke overgang worden tussen de huidige bebouwde kom van Ommen en het buurtschap Arriën."

Aandacht voor groen en water
In het plan is veel aandacht voor groen en water. Daarnaast worden woonvlekken opgenomen, die samen met toekomstige bewoners concreet worden uitgewerkt op buurt- en kavelniveau. De exacte omvang en indeling hiervan staat dus nog niet vast.

Hetzelfde geldt voor de invulling van het thema duurzaamheid. "Ook hier geen verplichtingen vanuit ons, maar we gaan bouwers natuurlijk wel stimuleren om maatregelen te nemen op het gebied van duurzame energie en duurzaam bouwen. Die afweging is voor de toekomstige bewoner, die kan dat prima zelf bepalen. En we kijken ook naar sociale duurzaamheid: niet voor niets zijn in het plan ideeën opgenomen van buurtschappen, brinken en natuurlijk spelen."

Uitgifte
De verwachting is dat het bestemmingsplan en het masterplan van De Vlierlanden in het voorjaar van 2015 definitief worden vastgesteld. Daarna kan de uitgifte beginnen. "We hopen het gehele plan in 10 tot 15 jaar te kunnen ontwikkelen. Hoe het er dan dus uit ziet kan ik dus nog niet vertellen!"

In De Vlierlanden komen overigens op kortere termijn al ruim 30 kavels beschikbaar voor boerenerven. "Het gaat hierbij steeds over een aantal kavels aan een gezamenlijk erf, waarop woningen in Sallandse boerderijstijl moeten komen. Hier is bewust ingezet op minder flexibiliteit, maar juist een specifiek woonmilieu. Dat trekt ook weer een bepaalde doelgroep aan", zegt Kreesje ten Brinke.