Hoe gaat de openbare ruimte in De Vlierbrink eruit zien?

Nu de verkavelingstekening klaar is, is de inrichting van de openbare ruimte in De Vlierbrink een belangrijke volgende stap. Hiervoor heeft de architect een inrichtingsplan gemaakt.

Nu de verkavelingstekening klaar is, is de inrichting van de openbare ruimte in De Vlierbrink een belangrijke volgende stap. Hiervoor heeft de architect een inrichtingsplan gemaakt.

Op het inrichtingsplan is te zien hoe de openbare ruimte eruit gaat zien op het gebied van verkeer, parkeren, water, groen, straatmeubilair en spelen. Aan de zuidoostkant van De Vlierbrink wordt een verbindende route aangelegd, die wordt omzoomd door bomen. De verschillende woonstraten die de brinken en hofjes ontsluiten, komen uit op deze route. In het hele gebied geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Door de wijk loopt een verbinding voor fietsers en voetgangers. Op diverse plekken worden vrijliggende struinpaden in het groen aangelegd. Hierdoor ontstaat een netwerk aan paden. Parkeren gebeurt in een groene omgeving of in hofjes. Aan de westkant van De Vlierbrink ligt een brede groene zone die richting het water loopt. Aan de noordkant van het gebied, liggen vennetjes. Regenwater wordt opgevangen in wadi’s die in de groene bermen liggen.

In de Vlierbrink is op verschillende plekken ruimte voor groen. Dit zijn tevens de plekken waar ruimte is voor speelvoorzieningen. De verbindende route heeft de uitstraling van een bomenlaan. Bestaande bomen krijgen zoveel mogelijk een plek in De Vlierbrink.

Het inrichtingsplan is begin december tijdens een informatiebijeenkomst aan de optiehouders voor een kavel gepresenteerd. Het plan wordt de komende periode verder uitgewerkt. De input die tijdens de informatiebijeenkomst is gegeven, wordt meegenomen bij de afwegingen voor het definitieve inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan wordt eind februari ter vaststelling voorgelegd aan het college van B&W van de gemeente Ommen.