Inrichting openbare ruimte De Vlierlanden van start

Aannemer Dunnewind Groep is in opdracht van de gemeente Ommen gestart met het inrichten van de openbare ruimte in De Vlierbrink. Dat gebeurt eerst in gebieden waar alle woningen zijn opgeleverd.

In april 2018 is het plan voor de inrichting van de openbare ruimte getoond aan (toekomstige) bewoners tijdens een inloopbijeenkomst. In dit plan is te zien waar we de definitieve wegen, paden of parkeerplaatsen aanleggen en welk materiaal we gaan gebruiken. Ook is te zien waar planten of bomen komen.
Naar aanleiding van reacties tijdens de inloopbijeenkomst is het inrichtingsplan fase 1A, 1B en 1C hier en daar aangepast. 

Woonrijp maken van start
Aannemersbedrijf Dunnewind Groep is begin juli in opdracht gestart van de gemeente Ommen met het ‘woonrijp maken’ van delen van De Vlierbrink. Hierbij worden de bouwstraten vervangen door definitieve klinkerstraten of asfaltstraten. Ook de voet- en fietspaden worden aangelegd en de lichtmasten en bebording worden geplaatst.

Planning
De werkzaamheden zijn opgedeeld in fases. De gebieden waar de woningen zijn opgeleverd worden als eerste woonrijp gemaakt. Tijdens de bouwvak (eerste drie weken van augustus) wordt niet gewerkt. Volgens de planning zijn de bestratingswerkzaamheden eind september afgerond. Daarna worden de groenvakken ingericht met planten en bomen.
Op de tekening zie je precies waar en wanneer gewerkt wordt in de Vlierbrink.

Plekken waar nog wordt gebouwd komen later aan de beurt. Zo voorkomen we dat nieuw aangelegde wegen, paden of plantsoenen beschadigen door bouwverkeer of bouwmateriaal.

Speelplekken
Ook het aanleggen van speelplekken hoort bij het woonrijp maken. In verband met de lange levertijden van speeltoestellen lukt dit niet meer voor de bouwvak. Het bedrijf Donkergroen start na de bouwvak met het aanleggen van de speelplekken. Aannemer Dunnewindgroep legt in de komende weken al wel de grove contouren van de speelplekken aan.

Contactpersonen tijdens de werkzaamheden
- Heb je tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen? Willem Vonkeman is namens de gemeente Ommen het aanspreekpunt voor alle zaken in het openbaar gebied. Hij is bereikbaar via willem@buronoord.nl of 06 – 291 355 60.
- Heb je specifieke vragen over de planning van de werkzaamheden of een vraag voor de aannemer? Neem dan contact op met uitvoerder Demian Hageman van Dunnewind Groep: d.hageman@dunnewindgroep.nl of 06 – 116 239 88.
- Voor vragen over wonen in De Vlierlanden of de bouw van woningen kun je contact opnemen met het Woonteam van de gemeente Ommen: woonteam@ommen.nl of 14 0529.