Inrichtingsplan openbare ruimte vastgesteld

Het college van B&W heeft onlangs het inrichtingsplan voor de openbare ruimte in De Vlierbrink vastgesteld. Ook dit plan is met inbreng van de toekomstige bewoners gemaakt. Hun wensen zijn meegenomen bij de uiteindelijke inrichting van het gebied.

Het inrichtingsplan laat zien waar wegen, paden en groen worden aangelegd en waar ruimte is voor water. Ook staat in het plan welke materialen worden toegepast en is er aandacht voor spelen, straatmeubilair en duurzaamheid.

Aan de zuidoostkant van De Vlierbrink wordt een verbindende route aangelegd, die wordt omzoomd door bomen. De verschillende woonstraten die de brinken en hofjes ontsluiten, komen uit op deze route. In het hele gebied geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Door de wijk loopt een verbinding voor fietsers en voetgangers. Op diverse plekken worden vrijliggende struinpaden in het groen aangelegd. Hierdoor ontstaat een netwerk aan paden. Parkeren gebeurt in een groene omgeving of in hofjes. Aan de westkant van De Vlierbrink ligt een brede groene zone die richting het water loopt. Aan de noordkant van het gebied, liggen vennetjes. Regenwater wordt opgevangen in wadi’s die in de groene bermen liggen. Er zijn nog gesprekken met het waterschap over de invulling van de waterpartij aan de noordzijde.
In de Vlierbrink is op verschillende plekken ruimte voor groen. Dit zijn tevens de plekken waar ruimte is voor speelvoorzieningen. De verbindende route heeft de uitstraling van een bomenlaan. Bestaande bomen krijgen zoveel mogelijk een plek in De Vlierbrink.

Met dit plan is de structuur voor het gebied bepaald. Nu het inrichtingsplan is vastgesteld, wordt het nader uitgewerkt in een definitief ontwerp. De openbare ruimte in De Vlierbrink wordt pas definitief ingericht als de bouw van een substantieel aantal woningen is afgerond. Dit om te voorkomen dat nieuw aangelegde straten beschadigen door zwaar bouwverkeer.

Toekomstige bewoners die nog vragen hebben gesteld over het plan die niet verwerkt zijn, krijgen individueel bericht.

Bekijk het inrichtingsplan.