Kavels in nieuw deel De Vlierbrink verloot

De kavels in het nieuwe deel van De Vlierbrink in woonbuurt De Vlierlanden zijn gisteravond verloot. Wethouder Ko Scheele verrichtte de loting onder toeziend oog van een notaris. Na deze avond zijn alle kavels voor een vrijstaande woning in optie genomen. Op bijna alle kavels voor een twee-onder-een-kapwoning rust nu ook een optie.

Woonbuurt De Vlierbrink is onderdeel van de nieuwe woonwijk De Vlierlanden in Ommen. In het eerste deel van De Vlierbrink wordt sinds de zomer van 2016 volop gebouwd. Alle kavels in dit eerste deel zijn verkocht, in optie genomen of er is concrete belangstelling voor.

Vanwege de grote belangstelling wordt De Vlierbrink in oostelijke richting verder uitgebreid. In het nieuwe deel van De Vlierbrink geeft de gemeente Ommen kavels uit voor zowel vrijstaande als twee-onder-een-kapwoningen.

Veel belangstelling
Er was veel belangstelling voor deze kavels. Gisteren vond de loting en toewijzing van de kavels plaats. Er zijn in het nieuwe deel van De Vlierbrink nog twee kavels voor een twee-onder-een-kapwoning beschikbaar. Eventueel is het mogelijk deze kavels als één kavel voor een vrijstaande woning uit te geven.

Belangstellenden voor een kavel kunnen contact opnemen met het Woonteam van de gemeente Ommen. Dit kan via het e-mailadres woonteam@ommen.nl of telefoonnummer 14 0529. Bij uitgifte van een twee-onder-een-kapkavel moet er altijd sprake zijn van een koppel (bouwer en medebouwer). Belangstellenden die nog geen medebouwer hebben, kunnen contact opnemen met het Woonteam zodat bouwers aan elkaar gekoppeld kunnen worden.