Met kavelpaspoort klaar voor het kavelatelier

Op woensdag 8 april hebben 34 belangstellenden voor een kavel in woonsfeer De Vlierbrink een kavelgesprek gevoerd met een architect.

Op woensdag 8 april hebben 34 belangstellenden voor een kavel in woonsfeer De Vlierbrink een kavelgesprek gevoerd met een architect.

Tijdens het kavelgesprek werden de persoonlijke wensen met betrekking tot de kavel en de woning besproken en verder uitgewerkt. De wensen zijn voor iedereen verwerkt in een schets van de kavel, waarop de woning geprojecteerd is. Ook is er een lijstje met aanvullende voorwaarden gemaakt.

Alle deelnemers aan het kavelgesprek gingen naar huis met een kopie van hun kavelpaspoort. Veel deelnemers kregen tijdens het gesprek met de architect nieuwe inzichten en het enthousiasme over een toekomst in De Vlierlanden nam verder toe!

De architecten van bureau Wissing verwerken de kavelpaspoorten die tijdens het kavelgesprek gemaakt zijn en de individueel aangeleverde paspoorten in een meer definitief stedenbouwkundig plan. Zodra dit plan gereed is, wordt het toegestuurd aan iedereen die deel wil nemen aan het kavelatelier en daarvoor een kavelpaspoort heeft ingeleverd. Deze groep wordt uitgenodigd voor het Kavelatelier. In het Kavelatelier worden de kavels in woonsfeer De Vlierbrink in overleg toebedeeld en is het mogelijk een pre-optie te nemen op een kavel. Wilt u nog meedoen met het Kavelatelier, dan moet u voor 24 april uw kavelpaspoort bij ons inleveren.