Nieuwe in- en uitrit? Vergeet niet uw vergunning aan te vragen

Aan het aanleggen van een nieuwe inrit en uitrit zijn voorwaarden verbonden. Dat heeft ermee te maken dat de in- en uitrit over het grondgebied van de gemeente loopt. De inrit in het openbaar gebied wordt door/namens de gemeente gedaan. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van deze openbare ruimte en voor de verkeersveiligheid.

 

Via de site moet u een inritvergunning aanvragen.

Aanleg
De gemeente legt de inrit aan nadat het straatwerk op uw eigen kavel gereed is. De gemeente legt een inrit aan van 4 meter breed. Voordat dat de aannemer uw inrit aanlegt moet de strook vrij zijn van obstakels.