Nieuwe in-/uitrit? Vraag een vergunning aan

Als je een in-/uitrit bij jouw woning wilt, moet je hiervan melding maken bij de gemeente. Omdat de in-/uitrit over het grondgebied van de gemeente loopt, zijn aan het aanleggen van een in-/uitrit voorwaarden verbonden.

De gemeente Ommen legt de in-/uitrit in het openbaar gebied aan. Dat gebeurt nadat het straatwerk op jouw eigen kavel gereed is. De gemeente leg een inrit aan van 4 meter breed. Voordat de aannemer in opdracht van de gemeente met jouw in-/uitrit aan de slag gaat, moet je ervoor zorgen dat de strook vrij is van obstakels.

Op www.ommen.nl lees je meer over het aanleggen van een in-/uitrit, de voorwaarden en hoe je een melding doet.