persbericht uitbreiding Vlierbrink

Woonwijk De Vlierlanden wordt verder uitgebreid. In mei kunnen belangstellenden zich inschrijven voor één van de 13 kavels in de volgende fase van De Vlierbrink.