Praktische zaken over bouwen in Vlierlanden

Overtollige bouw- en bestratingsmaterialen? Wij verzoeken u dit op te ruimen.

Er ligt veel afval in bermen en op braakliggende kavels. Ons verzoek is om dit zo spoedig mogelijk op te ruimen en af te voeren naar officiële verwerkingspunten. Bewoners en aannemers kunnen hier last van ondervinden.

Regenwater

Uitgangspunt voor het water is dat al het regenwater oppervlakkig wordt afgevoerd. Het water wordt vanaf de wegen naar wadi’s geleid waar het kan weg zakken in de bodem. Bij pieksituaties kan het afgevoerd worden via een ondergronds systeem dat de wadi’s verbindt met de vijver.

Maaien 2x per jaar

De groeninrichting in Vlierlanden is informeel en heeft over het hele gebied een basis van een lage tot middelhoge kruidenvegetatie in een grote biodiversiteit met heide en grassen. Om de uitstraling van het buitengebied te behouden, is ervoor gekozen om geen strakke gazonnen aan te leggen, maar te kiezen voor enigszins wilde begroeiing. Daarom is een extensief maaibeleid van 1 tot 2 keer per jaar noodzakelijk.