Samen houden we De Vlierbrink schoon en netjes

Er wordt nog volop gebouwd in De Vlierbrink. Dat brengt het nodige bouwafval met zich mee. Het is voor iedereen prettig als de buurt er schoon en netjes uit blijft zien. Daar kan iedereen aan bijdragen door bouwafval zo snel mogelijk op te ruimen.

In bermen en op braakliggende kavels ligt nog het nodige bouwafval of overtollige bestratingsmaterialen. Bewoners en aannemers kunnen hier hinder van ondervinden. Bovendien geeft het rommelige aanblik. Het verzoek is om het afval zo snel mogelijk op te ruimen en af te voeren naar officiële verwerkingspunten. Zo zorgen samen voor een schone en nette buurt.