Het Woonteam staat altijd voor u klaar!

Het Woonteam van de gemeenten Ommen en Hardenberg staat altijd voor bewoners klaar! Met in totaal vijf man sterk werken Cindy Elsman, Gerrie Holthuis, Joseppha van der Wetering, Clemens Gloudi en Patricia Stronkhorst van het Woonteam aan de leefbaarheid en woongenot in de hele gemeente.

Het wonen, in de breedste zin van het woord, zo optimaal mogelijk maken voor iedereen; dat is waar het Woonteam naar streeft. Ze kijken samen met de inwoners naar de woningmarkt, bespreken de woonwensen, behoeftes en ideeën en proberen gezamenlijk zoveel mogelijk afstemming te zoeken binnen de opgestelde woonvisie.

Het Woonteam gaat met de bewoners om tafel en inventariseert wat zich afspeelt in de buurt, maar vraagt ook naar woonwensen, behoeftes en ideeën.

Persoonlijke begeleiding
Daarnaast weten zij alles over regelgeving en het beleid rondom volkshuisvesting en wonen. Hierdoor kan het Woonteam van alles vertellen over de wereld van bouwen en wonen en hierover advies geven.

Maar het team geeft ook persoonlijke begeleiding, bijvoorbeeld bij de aankoop van een kavel. Van begin tot eind, van a tot z. Ze stellen zich hierin flexibel op, waardoor het ook mogelijk is om in de avonduren een afspraak in te plannen.

Informatiebijeenkomsten
Door informatiebijeenkomsten in de verschillende wijken te organiseren worden bewoners uitgenodigd te praten over hun woongenot en woonwensen. Het doel is zoveel mogelijk de afstemming te zoeken met de bewoners, zodat iedereen zo optimaal mogelijk kan wonen.

Zo kijkt het Woonteam bijvoorbeeld naar hoe inwoners langer zelfstandiger kunnen wonen, maar wordt ook het wonen in zijn totaliteit besproken. Waar heeft men behoefte aan in zijn of haar woon- en leefomgeving? En wat heeft men nodig om prettig en plezierig te wonen?

Wensen
Daarnaast is het Woonteam ook betrokken bij het realiseren en ontwikkelen van nieuwbouwprojecten, zo ook bij De Vlierlanden. Tijdens de bijeenkomst Beleef De Vlierlanden op dinsdag 10 juni staat het Woonteam klaar om alle wensen en mogelijkheden te bespreken.
Maar ook na deze bijeenkomst blijven ze bij dit project aangesloten. Het Woonteam staat altijd voor uw klaar, vijf dagen per week en is via mail en telefoon bereikbaar. En natuurlijk is een persoonlijke afspraak altijd mogelijk!

Kom dinsdag 10 juni 2014 naar Beleef De Vlierlanden en maak alvast kennis met het Woonteam en praat gezamenlijk verder over uw woonwensen.

Het Woonteam Ommen-Hardenberg is bereikbaar via het telefoonnummer 0523 289 139 en e-mailadres woonteam@ommen-hardenberg.nl.